phát sinh phong thủy

Những tiêu chí cơ bản khi xây nhà cần phải biết

1 Có lẽ cũng nên lần về cội nguồn phát sinh ra Phong Thủy để hiểu rõ bản chất của khoa học này. Sự phát sinh của Phong Thủy liên quan đến nhiều nguyên nhân xã hội, trong đó tập trung vào ba vấn đề chính Ví dụ, việc treo một tấm gương nhỏ trước cửa